2006/Dec/12

..สายธารแห่งกาลเวลายังคงไหล
...พัดพาเศษซากใบไม้ ไปตามกระแส
...ไปรวมในที่แห่งใด มิอาจมีใครรู้
...มหาสมุทร หรือตกตะกอนลงในคลอนตม
...สุดแท้แต้โชคชะตา
...เศษซากหรือจะทวนน้ำ......
...มีแต่จะหมุนวน ไร้แรงทัดทาน
...มหาสมุทร หรือก้นแม่น้ำ
...ก็ในน้ำ เฉดกัน...
นึกได้
25.09.06

Comment

Comment:

Tweet