2006/Dec/12

กรุงเทพฯ.....เธอไม่เหนื่อยบ้างหรือไร
กรุงเทพฯ.....เธอไม่หยุดพักบ้างเชียวหรือ
กรุงเทพฯ.....เธอเดินเร็วจนฉันตามเธอไม่ทัน
กรุงเทพฯ.....ทุกเวลานาที เธอเร่นกายอยู่ทั่วไปหมด
กรุงเทพฯ.....เธอใช้เวลาเหมือนกับจะรู้ว่าวันข้างหน้า
จะไม่มีเธออีกแล้ว
กรุงเทพฯ.....เธอจะกลัวมันไปเพราะเหตุใด
ในเมื่อ ยังไง เธอก็หนีมันไม่พ้น
กรุงเทพฯ.....ฉันในฐานะผู้เฝ้ามอง ทำได้แค่
รู้สึกสงสารจับใจ
กรุงเทพฯ.....เธอ ผู้หลงทางไปจน สิ้นใจ
กรุงเทพฯ.....เมื่อเวลามที่ฉันจากไป เธอก็คงหลงทาง
อยู่อย่างนั้นเอง
กรุงเทพฯ.....???????????????????????????????
edit @ 2006/12/12 13:28:57

Comment

Comment:

Tweet


เธอจะกลัวมันไปเพราะเหตุใดในเมื่อ ยังไงเธอก็หนีมันไม่พ้น...........แต่ผมหนีมันแล้ว
#2 by the phuket (125.24.158.211) At 2006-12-15 19:16,
ชอบเรื่องนี้จังโดน....เข้าตัว..เฮ้อ
#1 by เอนนิสเดลมาร์ At 2006-12-14 09:34,